FOREDLING

Om kjøttet fra M.F.Kjøtt
Målet er å tilby kjøtt som er så økologisk og mijøvennlig som mulig. Jeg ønsker at dyra kan leve så fritt som mulig, og at dette skjer mesteparten av tiden ute i naturen, og minst mulig bruk av kraftfor.


Vi tilbyr kjøtt av god kvalitet til en god pris.
Storfekjøttet vi tilbyr vil i hovedsak komme fra skotsk Høylandsfe, Aberdeen Angus og fra NRF- Kalvekjøtt og kastrat. Viltkjøttet vil i hovedsak være elg og hjort som skytes i Sør-Aurdal. Svinekjøttet vil være fra gris som går fritt ute fra våren til de slaktes på høsten.


Kjøtt fra Aberdeen Angus
Aberdeen Angus kjøttet er i en særklasse og berømt for sin smakelighet mørhet verden over. For den norske kjøttindustrien har det vært vanskelig å betale produsentene for disse egenskapene siden de ikke har tifredstillende måter å klassifisere dem på. Dagens klassifiseringssystem tar kun utganspunkt i muskelfylde og fettklasse og tar ikke hensyn til mørhet, smak,eller marmorering i kjøttet. Disse tingene er imidlertid viktige faktorer for spiseopplevelsen, og verdsettes høyt av den som spiser kjøttet. I rasens avlsarbeid er dette egenskaper som har vært vektlagt høyt siden rasen ble utviklet på 1800 tallet. Det er også viktig for spisekvaliteten hva slag fór dyret har fått. Mye grovfór og lite kraftfór gir bedre kjøtt.


Elgkjøtt
Elgkjøttet kommer stort sett bra Sør-Aurdal. Kjøttet leveres ferdig mørna til kunden. Elgen blir skjært ned og pakka hos M.F.Kjøtt. Klikk her forprisliste.
Klikk her for Elgekasse. Har også noe hjortekjøtt i perioder.


Frilandsgris
Fra og med våren 2011 kan M.F.Kjøtt tilby gris som har gått ute hele livet i friluft. Levering vil skje på høsten. Ring for nærmere informasjon.


Kalvekjøtt
M.F.Kjøtt kan tilby kalvekjøtt. I hovedsak på høsten, men kan ha noe kalvekjøtt på lager hele året. Klikk her for kalvekasse.Webdesign: HK Grafisk ANS